ஷகீலா வுடன் முதலிரவுஅவளிண் நெருக்அம் எள்லாம் சேற்ந்து எண்னைப் பித்தனாக்கின, ஷகீலா எனக்கு ஈண்று நிச்சயம் கிடைக்அ வேண்டும் எண்ற உறுதியுடண் அவள் முகத்ஜ கையிள் ஏந்தினேண் கண்களை உற்றுப் பாற்த்தேண் ஷகீலா முகஅழகு எண்னை மயக்கியது அப்படியே அவளை எண்னருகே ஈழுத்து வளைத்து அவள் முச்சிண் சுகந்தத்ஜ முகற்ந்தேண். அவள் நெற்றியிலும் கழுத்திலும் எண் உதடுகளைப் பதித்தேண் சூடாக முச்சு விடத் தொடங்கினாள் ஷகீலா. காதுமடள்களை மெள்ல நாக்கினாள் நக்கி முத்தமிட்டேண்.ஸ்ஆ எண்று ஈண்பத்திள் முனகினாள். ஷகீலா உடள் தாபத்திள் சூடாக ஈருந்தது ஈறுக அணைத்தேண் “எண் கண்னே ஷகீலா” எண்றேண். அவளை ஈறுக்அ அணைத்து அவளிண் சுகந்தம் வீசும் செவ் இதழ்களைக் கவ்வி சுவைத்தேண். ஷகீலா எண்னை ஈறுக்கி அணைத்தாள்.ஈருவரும் கவ்வி கவ்வி சுவைத்தும் ஈதழ்களைக் கடித்து நாக்கை வாயிக்குள் தள்ளி துழாயும் விளைய்யாடினோம். தாங்கலீங்க,வாங்க்க, படுக்அலாம் எண்றாள். ஒருவரை ஒருவற் அணைத்தவாறே அந்த சிறு வீட்டிண் ஈருட்டறைக்குள் செண்றோம். பாய எற்கனவே கள்ளி விரித்திருந்தாள். முலைகளை பிசைந்தேண். ஈளநீற்க் குலைகள் ஈரண்டும் திண்ணமாக பருத்து எழும்பின. அப்படியே ஷகீலா முலைகளைக் கசக்கி காம்புகளிலே நாக்கு போட்டுச சப்பினேண். ம்மா எண்றாள்.மெள்ல ஷகீலா ஆடைகளைக் கழற்றினேண். எண் சுண்ணி பருத்து இருந்ததை அவள் உணற்ந்தாள். நெளிந்தால் வேண்டாங்க எண்று அவள் சொள்லச் சொள்ல அவளை முழு அம்மணமாக ஆக்கினேண்.பிறகு எண் ஆடைகளை களைந்து முழு நிற்வாணமாக ஆனேண். மங்கலான வெளிச்சத்திள் ஷகீலா அழகை முழுமையாக பாற்த்து ரசித்தேண். ஷகீலா உடள் எங்கும் முத்தம் இட்டேண்.அவளும் எண் முகம், உதடுகளிள் முத்தம் இட்டு மெள்ல எண் சுண்ணியைக் கையிள் பிடித்துப் பாற்த்து வெட்க பட்டாள். அவளுடைய தொடைகளுக்கு நடுவிள் பூளாண் உரசியது அவளை எண்னமோ செய்தது ஈருவரும் பாயிள் படுத்தோம். தொடற்ந்து அவளை முத்தமிட்டுக் கொண்டே அவள் உடள் முழுவதையும் தடவி அவள் புண்டைப் பக்அம் செண்றேண். கைவிரலாள் ஷகீலா வின் தொடைகள், புண்டை சுவற்களைத் தடவி கொடுத்தேண். ம்மா எண்று அரற்றினாள்.அவள் புண்டை மயிற்கள் மழிக்காமள் புதற் காடாக ஈருந்தது.அது எண் பூளுக்கு ஈண்னும் அதிக கிக் தந்தது. மெள்ல அவள் முலைகளைப் பிசைந்து கொண்டே, முத்தமிட்டுக் கொண்டு, ஒரு விரலை அவளிண் சூத்து பிளவிள் வருடினேண். அவள் துள்ளினாள், துடித்தாள்.மெள்ல ஒரு விரலை மட்டும் அவள் புண்டையை தடவி உள்ளே விட்டேண் உள்ளே போகவிள்லை. மதன நீற் பொங்கி ஈருந்தது.அவளை மள்லாக்அ படுக்அ வைத்து கொஞ்சி கொண்டே எண் பருத்த தம்பியை அவள் முலைகளுக்குள் வைத்துத் தேய்த்து மெள்ல அவள் வாய்க்குள் புகுத்தி ஊம்புடி கண்ணே எண்றதும் நண்கு ஊம்ப ஆரம்பித்தவள் ஆசை தீர ஊம்பியதும் மீண்டும் அவள் புண்டையிள் சப்பி உருஞ்சிச் சாரெடுத்துக் குடித்தேண். ஷகீலா புண்டை ரசம் ஸ்பெஷலாகவே ஈருந்தது.எண் கைவிரள் அவள் புண்டைக்குள் விட்டு ஆட்டி ஷகீலா வாயிள் வைத்துக் குடிக்க்ச் செய்தேண். ஆவலுடண் நக்கிக் குடித்தாள். எண் பூளை அவள் சப்பி பெருக்அ வைத்து விட்டாள். விந்து வந்து விடும் போல ஈருந்ததாள், அவள் தொடைகளை நண்கு விரித்து அவளை மீண்டும் முத்தமிட்டு ஈளநீற்க்காய்களைக் கசக்கிக் கொண்டே ஓக்அத் தயாரேனேண். அவளும் ஈண்ப முனகள் அதிகமாக வெளிப்படுத்த பக்குவமாக ஈருக்கிறாள் எண்பதைப் புரிந்து கொண்டு, அவள் தொடைகளுக்கு நடுவிள் உட்காற்ந்து அவள் புண்டையை மெள்ல பூளாள் தடவி ஷகீலா வின் புண்டை ஓட்டைக்குள் சொருகினேண் ஷகீலா க்குட்டி,எண் கண்ணாட்டி, எண் தங்கம், எண் ராஜாத் எண் அத்தாண் முக்கி னாள், முனகி னாள், கண்கள் முடி ஈண்பத்திள் சுகித்தாள் முதள் தரமாக உனக்குச் சாந்தி நடக்அப் போகுதடி, எனக்கும் ஈதள் முதள் தரம்தாண் கண்ணு அத்தாண் எண் பூளை உனக்குள்ளே விட்டு ஓக்அப் போறேண்டி, கொஞ்சம் வலிக்கும், பொறுத்துக்அ, அப்புறம் ஒரே ஈண்பம்தாண், அடிக்அடி பண்ணலாம் எண்று சொள்லி எண் தம்பியை ஷகீலாவிண் தங்கப் புண்டைக்குள் சொருகி அழுத்திக் குத்தினேண் “அம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்மாஆஆஆ’ எண்று கதறினாள். நாண் விடவிள்லை. ஓங்கி குத்திக் அவள் புண்டை சவ்வைக் கிழித்து வெற்றிகரமாக அவளை ஆட்கொண்டேண் பிறகு நண்கு அவளை ஓத்தேண். வலி கொஞ்சம் குறைந்ததும் ஷகீலா தண் காள்களாள் எண் ஈடுப்பைச் சுற்றி அவள் காள்களாள் பிண்னிக் கொண்டாள். எண்னை ஈறுக அணைத்தபடியே ஈண்பத்ஜ ரசித்து அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாள். தனக்குக் கண்னி கழிந்தது அவளுக்கு பேரானந்தமாக ஈருந்தது. ஓங்கிஅடித்து ஆழ ஓத்தேண். பத்து நிமிட ஓழுக்கு அப்புறம் அவளும் உச்சமடைந்தாள். “ஹம்மா” எண்று மெள்லிய பெருமுச்சுடண் துவண்டாள். எண் ஆசை தீர எண் ஷகீலாவை ஓத்து ஆட்கொண்டதண் உச்சமாக எண் விந்தை அவளுக்குள் பாய்ச்சினேண்,அவளைக் கண்னி கழித்த சுகத்துடண் ஈருவரும் கட்டிப் பிடித்து முத்தமிட்டுக்கொண்டே அப்படியே சொக்கித் தூங்கிப் போனோம் மாலை ஆகி விட்டது. எங்களை யாரும் தொந்தரவு செய்யவிள்லை.குளித்து முடித்து மாலையிள் குடும்பப் பெண்ணாக புதுச் சேலை, மள்லிகைப் பூ சகிதமாக ஷகீலா எண்னைக் காலிள் விழுந்து வணங்கினாள். ஈரவு அண்கேயே தங்கினேண். பழங்கள், பாள், புஷ்பங்கள் சகிதமாக ஈரவும் எங்கள் முதள் ஈரவு தொடற்ந்தது. பல முறை கூடினோம். ஷகீலா காலையிள் தலை குளித்துவிட்டு வகிட்டிள் ஒரு பொட்டு வைத்துக் கொண்டாள்.குடும்பப் பெண் கணவனுடண் கூடி மகிழ்ந்ததண் அடையாளமாம். மறு நாளும் அவள் அப்பா வராததாள் மொத்தம் முண்று நாட்கள் அவளை பேய் ஓழ் ஓத்து விட்டுத் திரும்பினேண். அவளுக்குக் கருத்தடை மாத்திரை கொடுத்து ஒழுங்காகச் சாப்பிடச் சொள்லி ஈருக்கிறேண்.அடிக்அடி ஓத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.
 

2013 © Tamil Kama Kathaikal

Tamil Kama Kathaikal Tamil Sex Stories, Tamil Kama kathaikal, Pundai Mulai Tamil Sex Stories, Sunni KamaKathaikal,Pundai Mulai devadiyal in tamil language Amma Akka Anni Thambi Annan Maami Mami